Duyurular  »  MANİSA ODA VE BORSALAR EKONOMİK VERİ ÖZET RAPORLAR OCAK 2021
Sayın Üyemiz:
Bu bültenimizde aşağıda sıralanan konularla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Raporların oluşturulmasında emeği geçen bütün kurumlarımıza, TEPAV’a, ve Oda-Borsa Akademik Danışmanlarımıza teşekkür ederiz.
1. 2020 Kasım Sanayi Üretim Endeksi – 13 Ocak 2021: Kasım ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Ekim 2020) göre yüzde 1,3 artış göstermiştir.
2. Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri -Kasım 2020: 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 yılsonuna göre %10,3 (~18,4 milyar dolar) azalarak yaklaşık 160,9 milyar ABD doları olmuştur.
3. Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Kasım 2020: Kısa vadeli dış borç stoku 2020 yılı Kasım ayı itibarıyla 2019 yılsonuna göre 11,7 milyar ABD doları artmış ve yaklaşık 134,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
4. İşgücü İstatistikleri –Ekim 2020: Türkiye genelinde 2020 Ekim ayında toplam işsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. Böylece işsizlik oranı 0,7, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,9 puan azalış göstererek sırasıyla yüzde 12,7 ve yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,2 puan artışla yüzde 24,2 olarak gerçekleşti.
5. TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE): 2017 yılı ve sonrasında düşük seviyelerde seyreden TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), 2020 yılının ilk çeyreğinde -16,7 puan değerini almış, COVID-19 salgın sürecinin başlaması ve kontrolüne yönelik ülke genelinde alınan sosyal hareketliliği kısıtlayıcı önlemler neticesinde, bir sonraki çeyrekte -21,4 puan seviyesine kadar gerilemiştir.
EK;


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası