Duyurular  »  Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu Hakkında
Bilindiği üzere; 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 35/3 maddesi gereğince; üye sayısı yüz ve yüzden fazla olan yapı kooperatifleri ile esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan Anonim Şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yine maddede bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar İdarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası