Duyurular  »  Ustalık Telafi Programına Yeni Meslekler Eklendi

12 Ağustos 2022

Sayın Üyemiz,

Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programlarına,Talim ve Terbiye Kurulu'nun 24/06/2022 tarih ve 2022-45 Sayılı Kararı ile Büro Yönetimi, -Gıda Teknolojisi, Harita-Tapu-Kadastro, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Muhasebe ve Finansman, Müzik Aletleri Yapımı, Pazarlama ve Perakende, Tarım ve Ulaştırma Hizmetleri alanları Telafi Çerçeve Öğretim Programlarının eklenmesine karar verilmiştir.

Ustalık Telafi Programına katılan her çalışan için işverenin hesabına asgari ücretin netinin yarısı (2.750,18 TL) kadar ve her ay nakdi ödeme yapılmaktadır. Yapılan bu ödeme, hibe olarak verilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın Ekim/2021 ayında 24 alan ve 97 dalda uygulanmasına karar verdiği ustalık telafi programları süresi en fazla 27 haftadır. Bu süre alan ve dal için belirlenen modülere değişkenlik göstermektedir.

Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programlarına Yeni Alanların Eklenmesi-Talim ve Terbiye Kurulu'nun 24/06/2022 tarih ve 2022-45 Sayılı Kararı ile 9 alanın daha Telafi Çerçeve Öğretim Programlarının eklenmesine karar verilmiştir.

İşletme tarafından ödenecek ücretin ödeme belgeleri Mesleki Eğitim Merkezi’ne (MEM) teslim edildiğinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere destek verilecektir.Programa katılanlar için işverene, kişi başı, net asgari ücretin yarısı oranında 27 hafta boyunca ödeme yapılmaktadır.

Ustalık Telafi Programı Nedir?

21.04.2022 tarihi itibariyle duyurusu yapılan ve uygulamaya başlananUstalık Telafi Programı, çalışanların mesleki tecrübesini artıran ve program sonucunda ustalık belgesini almasını sağlayan süreli bir programdır. Ustalık Telafi Programları, sektör iş birliğine dayanmaktadır. Yürütücü ve sorumlu kurum Millî Eğitim Bakanlığı’dır.

Amacı da; iş yerindeki pratik öğrenmenin pekiştirilmesi ve akabinde yapılacak sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesidir.

Mesleki Eğitim Süresince Öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Primlerini Kim Karşılayacak?

Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) eğitimleri süresince öğrencilerin sigorta primleri (iş kazası ve meslek hastalığı) MEM tarafından karşılanacaktır.

İşletmeler, Usta Öğretici Görevlendirmek Zorunda mıdır?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin genel esasları çerçevesinde işletmeler, öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirmekle yükümlüdür.

Ustalık Telafi Programları, İşletmelere ve Katılımcılara Nasıl Bir Avantaj Sağlamaktadır?

Ustalık telafi programlarının en önemli avantaj sağladığı konu hayat boyu öğrenme anlayışını desteklemesidir. Gerek genç kuşaklar gerekse de yetişkinler hayatları boyunca öğrenime katılmakta ancak kazanılan yeterlilikler sadece resmi eğitim kurumlarından alınan belgelerle görünür hale gelmektedir. Ustalık belgesi alma fırsatı sağlayan bu programlar eğitim hayatına yeniden dâhil olabilme fırsatı sunmaktadır.

İşletmeler, kendi işyeri kültürünü ve işyeri iletişim becerisini öğrencilere aktararak ileride nitelikli istihdam sağlayabileceği adaylarla tanışabilirler.

Meslek yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan bir meslekte ustalık belgesi alınarak sürekli muafiyet sağlanabilir. Ustalık belgesi telafi alanlar sınırlı olduğundan tüm meslekler için geçerli olmasa da program düzenlenen meslekler için avantajlı yönü bulunmaktadır.

Ustalık belgesi sahipleri işyeri açma imkânı elde edebildiği gibi programı başarıyla tamamlayıp ustalık yeterliliği kazanmış olanlar, mesleklerinde en az on yıl çalıştıklarını belgelemeleri durumunda İş Pedagoji Kursu Sınavı’na doğrudan katılarak başarılı olmaları kaydıyla usta öğreticilik belgesi alabilecektir.

Ustalık Telafi Programlarında İstihdam Zorunluluğu veya İstihdama Özel Olarak Verilecek Sigorta Prim Teşvik Uygulaması Var mıdır?

Ustalık telafi programları kapsamında işbirliği yapacak işletmelerin işbaşı eğitim programlarında olduğu gibi sigortalı sayısını korumak, program bittikten sonra istihdam zorunluluğu ya da istihdam sağlanması halinde özel olarak düzenlenen sigorta prim teşvik uygulaması bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA:

· 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,

·www.meb.gov.tr

·http://meslek.eba.gov.tr/

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası