Duyurular  »  Cezayir'de Barkod Ve Gtın Uygulaması Hk.

13 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 10.03.2023 tarih ve 2593 sayılı yazıda, T.C Ticaret Bakanlığı’nın 08.03.2023 tarih, 83449999 sayılı yazısında, Cezayir Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Cezayir'in 29.03.2023 tarihinde yürürlüğe koyacağı barkod ve GTIN numarası uygulaması hakkındaki mevzuata yönelik bilgi verilmekte olduğu ve söz konusu mevzuatın gayri resmi tercümesinin iletildiği bildirilmektedir.

İlgili mevzuat hükümlerine göre;

· Doğrudan insan tüketimine yönelik ürünlerde barkod ve global ticari ürün numarasının

(GTIN) zorunlu olacağı,

· Mevzuatta belirlenmiş bilgilerin Arapça ve tüketicinin anlayacağı ikinci bir dilde üründe

bulunması gerektiği,

· Mevzuatın doğrudan insan tüketimine yönelik ithal gıda maddeleri ile gıda maddesi olmamakla birlikte doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ürünler için de uygulanacağı,

· Cezayirli üreticilerin ve ithalatçıların konuyla ilgili olarak Cezayir’deki İl Ticaret Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile bu alanda yetkilendirilmiş GS1 Algerie firması ile irtibat kurmaları gerektiği hususları belirtilmektedir.

Ayrıca, Mevzuat hükümlerinin doğrudan insan tüketimine yönelik ithal ve yerelde üretilen gıda ve gıda dışı bütün ambalajlı ürünler için uygulanacağı, üretim, dönüşüm ve işleme amacıyla ithal edilen hammaddeleri, uluslararası takas işlemleri kapsamında alınan ürünleri, ülkede faaliyet gösteren yabancı şirket veya kuruluşların personelinin doğrudan tüketimine tabi ürünleri, gümrüksüz mağazalar, catering hizmeti veren şirketler, uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, sınıflandırılmış otel ve turizm işletmeleri, usulüne uygun olarak onaylanmış bir takım dernek ve benzeri kuruluşlar ile müteşebbisler tarafından kendi hesaplarına profesyonel kullanım amacıyla alınan ürünleri kapsamadığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Müşavirliğimizce Cezayir’e doğrudan insan tüketimine dönük ürün ihracatında bulunan ihracatçıların konuyla ilgili ihtiyatlı olmalarında ve uygulama tarihinden itibaren Cezayir’e gerçekleştirecekleri ihracatta sorun yaşanmamasını teminen ithalatçıları ve

ülkemizdeki barkod ve GTIN alanında yetkili kuruluş ile istişare halinde ihracat operasyonlarını

yürütmelerinde fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu mevzuatın metni ile ilgili bölümlerinin gayrıresmi tercümesi ekte iletilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK 1-Cezayir Barkod GTIN Mevzuatı (4 sayfa)

EK 2-CezayirBarkod GTIN Mevzuatı Gayrıresmi Türkçe Çevirisi (1 sayfa)

 

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası