Duyurular  »  KOSGEB KOBİ GEL Destek Programı Çağrısı
KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, İmalat Sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla, “2019.01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi” Proje Teklif Çağrısı, İmalat Sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanarak üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmelerini sağlamak amacıyla “2019.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması” Proje Teklif Çağrısının açıklandığı belirtilmiştir.

2019 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “Yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek”dir. İmalat Sanayi ile ilişkili 6 dijital teknoloji, çağrının kapsamını oluşturmaktadır.

2019 – 02 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak”tır.

2019.01 Proje çağrısında, Teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda proje sunabilecektir.

2019.02 Proje çağrısında, İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek / uygulamak / uyarlamak için proje sunabilecektir.

1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

Proje başvurusu 4 Mart- 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvuru sistemi 2 Mayıs 2019 günü 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çağrılara ilişkin genel bilgi, tablo halinde ekte yer almakta olup, proje teklif çağrıları, proje başvuru ve uygulama kılavuzu ile diğer eklerine https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi adresinde “yürürlükte olan çağrılar” bölümünden ulaşılabilmektedir.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası