Duyurular  »  Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Hakkında

10 Mart 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 09.03.2023 tarihli ve 2549 sayılı yazıda, 9 Mart 2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete'de T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Tebliğ, küme yapı, elektronik ortamda görevlendirme yapılan yapı denetim kuruluşlarının sıralamalardan çıkarılması dahilinde belirlenen süreler ve görevlendirilmesine müteakip toplam yapı inşaat alanları gibi yapı denetim firmalarını ilgilendiren hükümleri içermektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Turgutlu Ticaret ve  Sanayi Odası

Ek: Tebliğ

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası