Duyurular  »  TIR Karnesi Teminatı Hakkında


24 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 21.02.2023 tarihli ve 1867 sayılı yazıda, münferit zamanlarda Odalar ve TIR Karnesi Hamilleri tarafından bildirilen ve TIR Karnesi kullanılarak yapılan taşımalarda ülkemiz gümrüklerinde taşınan yükün fatura değerinin TIR Karnesi ile sunulan 100.000,- Avro tutarı teminatın üzerinde olması nedeniyle TIR Karnesinin kabul edilmemesi konusu hakkında T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde TOBB tarafından girişimde bulunulduğu bilgisi aktarılmaktadır.

Bu girişimlerin neticesinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısında, taşınan eşyanın gümrük vergi ve resimlerinin beher TIR Karnesi için belirlenen teminat tutarını aşması durumunda yapılacak işlemlere ilişkin olarak 10.02.2023 tarih ve 82504717 sayılı yazının tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TIR Karnesi kapsamı yapılan taşımalarda, TIR Sözleşmesi ve ilgili ulusal mevzuatımıza uyulması koşuluyla TIR karnesi himayesinde taşınan eşya için, gümrük vergi ve resimlerinin yüksek olması gerekçe gösterilerek, ilave teminat talep edilmesi veya TIR Karnesinin kapatılarak başka bir transit sistemi teminatı talep edilmesinin yerinde olmadığı, böyle bir durum ile karşılaşılması halinde acilen TOBB ile temasa geçilmesi hususu ifade edilmektedir. (Bilgi İçin: Ahmet KARAKAŞ - Tel : +90 (312) 2182248 - E-Posta : [email protected] )

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası