Duyurular  »  Kümelenme Destek Programı Başvuru Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı

14 Eylül 2023

Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından iletilen 14.09.20223 tarihli yazıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemiz sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerinin desteklendiği bildirilmiştir.

İlimiz içerisinde sanayinin kuvvetli olduğu ve firmaların sektörel olarak yoğun şekilde faaliyet gösterdiği kimya, enerji, havacılık ve uzay sektörlerinden en az bir sektörü kapsayacak şekilde kümelenme altyapısı ile ilgili süreçlere başlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir. (Hangi sektör bu konuda istekli ve daha hazırsa o sektörde kümelenme faaliyetlerine başlanmasına öncelik verileceği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, ilgili sektör firma ve paydaşlarının kümelenme faaliyetlerine başlanabilmesi ve yol haritalarının belirlenmesinin için 26.09.2023 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek ve Bakanlık yetkililerinin destek program tanıtımı yapacakları “Kümelenme Destek Programı Başvuru Çağrısı Bilgilendirme Toplantısına” katılımınızı dileriz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

Ek 1:Destek Programı Çağrı Metni

Ek 2:Kümelenme Başvuru Rehberi

Ek 3:Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esasları

Ek 4:Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği

EK 5:Toplantı Gündemi

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası