Duyurular  »  Şantiye Şefleri Hakkında

24 Mart 2023

Sayın Üyemiz;

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Manisa Şubesi’nden odamıza iletilen, yazıda şu bilgilere yer verilmektedir.

 

İlgi : Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği Madde 9, Fıkra (3)

İlgi yönetmelik maddesinde geçen, "Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile (Mülga ibare: RG-29/12/2018-30640)4  (. . .) yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, ek10 'da gösterilen form-8'e uygun yapı denetleme defterini şantiyede muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı denetim kuruluşunca düzenlenen diğer  tutanak ile belgeleri imzalamakla yükümlüdür." ibaresine göre ilimiz dahilinde yapımı devam eden tüm inşaatlarda şantiye denetimi sırasında şantiye şeflerinin de görevleri başında olması aksi takdirde imalatların teslim alınmayacağı ve devamına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası