Duyurular  »  Yardım Kampanyası

25 Ağustos 2021 - 

İlgi : a) 12.08.2021 tarih ve 4372 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.

b) AFAD Başkanlığının 13.08.2021 tarihli ve 121224 sayılı yazısı.

Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için ilgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları vasıtasıyla Devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiş olup hali hazırda kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütülmektedir.

Öte yandan aziz Milletimizin en temel vasıfları arasında yer alan, zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde afetlerden zarar görenlerin yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi anlayışı ile gerek sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla gerekse bireysel olarak afet sonrasında hızlı bir yardım seferberliğine girilmektedir.

Ancak belirli bir koordinasyon içerisinde olmaksızın sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler veya vatandaşlarımızın birbirinden bağımsız ve habersiz şekilde yapacakları yardım faaliyetlerinin afetzedelerin ihtiyaçlarının doğru zamanda ve miktarda karşılanması konusunda yetersiz kalabileceği gibi afetlerle ve afet kaynaklı tahribatın ortadan kaldırılmasıyla mücadele sürecini de olumsuz etkileme riski bulunmaktadır.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Makamının ilgi (a)’da belirtilen talimatları doğrultusunda yakın zamanda ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Bu çerçevede Vali ve Kaymakamlar tarafından;

1. Orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi, afetzede durumundaki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla destek olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kurum ve kuruluşlar i l e vatandaşlarımızın durumdan haberdar olmalarının sağlanması amacıyla etkin bir duyurunun yapılarak kamuoyu farkındalığının artırılması,

2. İl ve ilçelerde bu amaçla vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili tarafların katılımıyla koordinasyon toplantılarının bir an evvel gerçekleştirilerek kimin ne şekilde katkı sağlayabileceğinin istişare edilmesi,

3. Nakdi destekte bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımıza, orman yangını veya sel felaketlerine ilişkin, AFAD Başkanlığınca açılan 7 ayrı yardım kampanyasından (EK3) dilediklerine yardımda bulunabileceklerinin veya vatandaşlarımızca “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS (bir SMS 10 TL’dir) atabileceklerinin bildirilmesi,

4. Ayni yardımda bulunmak isteyen kurum/kuruluş veya vatandaşlarımızın temin ettikleri ürün veya malzemeleri, AFAD il müdürlüklerinin koordinasyonunda AFAD Başkanlığınca afet bölgelerinde oluşturulan depolara teslim etmelerinin sağlanması, gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlamanın yapılarak uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi ve bu doğrultuda tüm imkânların seferber edilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK;

YANGIN VE SEL AFETİ YARDIM KAMPANYASI HESAP BİLGİLERİHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası