Duyurular  »  Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk
2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4’üncü maddesi gereğince Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, her yıl revize edilmektedir.
Bu kapsamda, “2016 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği” hazırlık çalışmaları başlatılmış olup, görüş ve öneri beklenen “2015 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü web sayfasında ve KOBİ Bilgi Sitesi’nde (www.kobi.tobb.org.tr) yer almaktadır.
Söz konusu adreslerde yer alan bütün tebliğler için görüş/öneri talep edilmekte olup, konuya ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 11 Eylül 2015 tarihine kadar Birliğimize ([email protected]) gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası