Duyurular  »  Sayısal Takograf Kartı, Sürücü Yaş Şartı İle İlgili ?Geçici/Süreli Düzenleme? 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında

29 Aralık 2023

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gelen 25.12.2023 tarihli E-postada;

31.12.2023 tarihine kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan sürücülerde aranan yaş haddi ile ilgili “Geçici/Süreli Düzenlemenin” 31.12.2024 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında,

1-SRC türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten/bitecek olan ve bu düzenleme kapsamında ilk kez başvuru yapacak sürücüler;

* Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında sürücülük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan (muayenehane hariç) özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen geçerli Sürücü Türü Sağlık Raporu,

*Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen geçerli Psikoteknik Değerlendirme Raporu, ile birlikte UAB’nin Bölge Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Yapılacak değerlendirme neticesinde, başvurusu uygun bulunan sürücülerin, mesleki yeterlilik belgesi süresi, 31.12.2024 tarihini geçmemek kaydıyla 68 (altmış sekiz) yaş sonuna kadar uzatılacaktır.

2-Diğer taraftan UAB’ye daha önce başvuru yapmış ve düzenleme doğrultusunda 31.12.2023 tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi süresi uzatılan sürücülerin, ikinci bir başvuruya gerek kalmaksızın belgelerinin süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılacaktır.

Ancak, anılan tarihten önce 69 yaşından gün alanların mesleki yeterlilik belgelerinin süresi ise 69 yaşından gün almış oldukları tarihe kadar geçerli hale getirilecektir. Mesleki yeterlilik belgesi süresi tekrar uzatılan sürücülerin Sayısal Takograf Kartlarını yenilemeleri gerekmektedir.

3-Kullanım süresi uzatılan mesleki yeterlilik belgesinin son kullanım tarihinden önce ibraz edilen raporların (Sürücü Sağlık Raporu ve Psikoteknik Değerlendirme Raporu) herhangi birinin geçerlilik süresinin bitmesi halinde, bu raporun yenilenip yine Bölge Müdürlükleri üzerinden UAB’ye ibraz edilip uygun bulununcaya kadar mesleki yeterlilik belgesi bloke (geçersiz sayılacak) edilecektir. Bu süre zarfında, mesleki yeterlilik belgesi ve sayısal takograf kartı kullanılmayacak olup, kullananların tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır.

 

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası