Duyurular  »  Mesleki Yeterlilik Belgesi Hakkında
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2015/1 sayılı Tebliğde,  tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla MEYBEM A.Ş. kurulmuş olup Meslek Lisesi Diploması veya Ustalık Belgesi olmayan çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgeleri almaları gerekmektedir. 26.05.2016 tarihinden sonra bu belgelere sahip olmayan kişilerin çalıştırılması halinde işverenlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Sınav ve Belgelendirme hizmeti verilen alanların listesi ve başvuru formu ekte gönderilmiş olup  “Belgelendirme ve Sınav Talep Formu”nu doldurarak Odamıza iletmenizi rica ederiz.

Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası