Duyurular  »  Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

16 Ocak 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 11.01.2023 tarih ve 402 sayılı evrakta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aldıkları yazıya atfen, tekstil sektöründe temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması amacıyla "Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi"nin yayımlandığı bildirilmiştir.

Buna göre kapasite sınırı olmaksızın tekstil materyallerinin üretimi, tekstil ön terbiyesi, baskı ve boyama işlemlerinden herhangi birini yapan tüm tekstil tesisleri ile kumaş merserizasyonu yapan tüm tekstil tesislerinde, enerji tüketimi ve hava emisyonları ile su tüketiminin ve atık sudaki kirletici yükünün azaltılması için genelgede belirtilen tekniklerin;

• Kurulu kapasitesi 10 ton/gün ve üzerinde olan tesislerde 15 Ocak 2024,

• 5 ton/gün-10 ton/gün arasında olan tesislerde 15 Ocak 2025,

• 5 ton /gün altında olan tesislerde 15 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması zorunludur.

Ayrıca, ekte yer alan Genelge kapsamına giren tesislerin İş Termin Planlarını, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine iletmeleri gerektiği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

EK: Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Uygulamaları Genelgesi

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası