Duyurular  »  2013 Yılı Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışması, yalnız sanayimizin değil, ekonomimizin tümüne ilişkin önemli bir referans niteliğindedir. Türk sanayi sektöründeki gelişmeleri yansıtan çalışma, aynı zamanda araştırmaya katılan kuruluşların yurt içi ve yurtdışında tanıtımına da katkıda bulunmaktadır.
2013 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 60 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması gerekmektedir.
Üretimden satışları 60 milyon TL'yi aşan ve 2013 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması 'nda yer almak isteyen kuruluşların;
İSO web sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulan Anket Formunu, tahakkuk fişi ile birlikte 2013 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu;
[email protected]  e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta veya kargo ile 5 Mayıs 2014 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Anket Formu İstanbul Ticaret Odasına ulaşmayan firmaların başvuruları, değerlendirmeye alınamayacaktır. Bilgilerinize sunarız.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası