Duyurular  »  Hayvansal Yan Ürün İthalatı
24 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 5. fıkrasında, "Bakanlık ithalat yapılacak ülkelerdeki kayıtlı ve onaylı işletmelerin güncel bir listesini tutar" hükmünün yer aldığı, bu kapsamda, firmalara ve ihracatçı ülkelere geçiş süresi tanımak adına 01.01.2014 tarihinden itibaren, "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği"inde tanımlanan ve 21 Aralık 2011 tarih ve 28149 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik" kapsamındaki hayvansal yan ürünlerin ithalatı ve transiti için, Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış onaylı işletme listesinin aşağıda belirtilen internet adreslerinden kontrol edilerek listelerde yer alan ülke/bölge/işletmelerden izin verileceği ve listede yer almayan ülke/bölge/işletmeler için ise Bakanlık tarafından onaylama prosedürlerinin yürütüldüğü,
Ayrıca, söz konusu uygulama hakkında Dünya Ticaret Örgütüne "Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (SPS Anlaşması)" kapsamında Bakanlık tarafından bildirimde bulunulduğu ve bu bildirimin 24.09.2013 tarih ve G/SPS/N/TUR/16/Add.l sayı ile Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlandığı, belirtilmektedir. Bilgilerinize sunarız.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası