ODA İŞLEMLERİ  »  Kapasite Raporu

Kapasite Müracaatı İçin Gerekli Belgeler:

1-Eksiksiz Doldurulmuş Kapasite Başvuru Formu ve Taahhütname (Firmayı temsile yetkili kişi imzalı)

2-Firma mal sahibi ise  tapu fotokopisi 

3-Kiralık ise ıslak imzalı bina ve makine kira kontratı veya taşeron sözleşmesi aslı ve fotokopisi

4- Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki (üretim adresindeki) personele ilişkin SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları

5- İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı listesi 

6- Varsa Kalite Belge, Marka ve sertifikalarının fotokopileri 

7- Ana hesap bazında özet mizan

8- Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası veznesine 1.435,00 TL *ilk kapasite 1.485,00 TL

Not: Yenilemelerde de tüm belgeler hazırlanacaktır.


Ekler :

Kapasite Raporu İstek Formu

Taahhütname

Daha fazla bilgi almak için tutso@tutso.org.tr ' ye mail atabilirsiniz.