NEWS

Sayın Proje Ortağımız;

Birlikte yürütmekte olduğumuz “Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Arastırma ve Egitim Merkezi (MCBÜ-AKÜM)” güdümlü projesi kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır. Bu faaliyetler arasında yer alan “2.7 MCBÜ-AKÜM Internet Portalının Olusturulması” başlıklı faaliyetimizi gerçekleştirilebilmesi için desteğinize ihtiyaç duymaktayız.

“2.7 MCBÜ-AKÜM Internet Portalının Olusturulması

Proje hakkında gelismelerin tüm ilgili kurumlar, firmalar ve basın tarafından takip edilmesi amacıyla bir internet sitesi hazırlanacaktır. Ajans ve Kalkınma Bakanlıgının logolarına sitede yer verilecektir. Projede yer alan tüm ortak ve istirakçilerin varsa kendi internet sitelerinde hazırlanacak bu internet sitesine link verilecektir.”

Bu maddeye göre http://mcbuakum.cbu.edu.tr linkini web sitenizde paylaşmanızı arz ederim.

Chairman of the Board’ s Message

Almost every sector of our county which is the driving force of development, where the representatives of the new Board of Directors with our strong infrastructure to our room to serve our members and our people are ready to use..

Read more