Projelerimiz  »  Turgutlu\' ya Değer
Projemizin Sonuç Raporu Sunumunu Görmek İçin Lütfen Tıklayınız...

PROJE ÖZET TABLOSU

Başvuru Kodu

2011PTC02-XFEVJ

Program’ın Adı

Sürdürülebilir Kırsal & Kentsel Altyapı Mali Destek Programı (SÜKAP)

Projenin Adı

TURGUTLU’YA DEĞER

Projenin Toplam Uygun Maliyeti (TL)

506.756,25 TL

Projenin Uygulama Süresi (Ay)

9 ay

Projenin Genel Hedef(ler)i

1) Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Turgutlu ve çevre halkının Sosyokültürel açıdan gelişimine ve bilinçlenmesine katkı sağlamak

2) Turgutlu’nun ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını arttıracak faaliyetlerde bulunmak

3) TR33 bölgesinde yapılacak büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapmak

Projenin Amaç(lar)ı

1) 120.000 nüfuslu Turgutlu ilçemize ihtiyacı olan modern ve çok amaçlı bir konferans salonu kazandırmak

2) Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile Turgutlu ve çevre halkı yararına sosyal, kültürel ve tanıtım aktiviteleri başlatmak

Projenin Program Kapsamında İlişkili Olduğu Öncelik(ler)

Öncelik 1

Öncelik 2

X

Hedef Gruplar

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri

Nihai Yararlanıcı(lar)

Turgutlu kamu kurum ve kuruluşları, Turgutlu halkı

Beklenen Sonuç(lar)

1) İlçemizde yeni bir çok amaçlı konferans salonu modernize edilerek halkımızın hizmetine sunulmuş olacak

2) Üyelerimizin ve Halkımızın kurumumuzda düzenlenen sosyal faaliyetlere katılımları artacak

3) Kurumumuzda düzenlenen sosyal etkinlik sayısı artacak

4) Kurumumuzda düzenlenen sosyal etkinlik çeşitliliği artacak

Temel Faaliyetler

1) Çok amaçlı konferans salonunun modernize edilip hizmete açılması

2) Eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin planlanması, takvimi oluşturulup uygulamaya geçirilmesi

3) Proje sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Performans Göstergeleri

1) İlçemizdeki çok amaçlı anfi konferans salonu sayısı

2) Kurumumuzda düzenlenen sosyal etkinliklere katılımcı sayısı

3) Kurumumuzda düzenlenen aktivite çeşitliliği sayısı

4) Modernize edilen çok amaçlı anfi konferans salonu kapasitesi

5) Kurumumuzda düzenlenen sosyal etkinlik sayısı

Proje Ortak(lar)ı’nın Sayısı

0 (sıfır)

İştirakçilerin Sayısı

0 (sıfır)

Projenizi Kısaca Özetleyiniz

Oda üyelerimizin ve bölge halkının yeni eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle tanıştırılması, bu alanlardaki altyapılarının geliştirilmesi ve bunun da geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla bir anfi konferans salonu modernize edilerek 3 ay içerisinde ilçemize kazandırılacak, sonrasında 18 etkinlikten oluşan bir etkinlik takvimi, 6 aylık sürede gerçekleştirilecektir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası