Projelerimiz  »  Enerji Güneştir

Projenin Genel Amacı

Odamız hizmet binasında yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini, sürdürülebilir bir çevre için ihtiyaç duyulan çevre dostu teknolojiler kullanarak elektrik enerjisine çevirecek altyapı tesisini kurmaktır.

Projenin Özel Amacı

1)Odamız Hizmet Binasını Enerji verimliliği yüksek ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan çevre dostu bina yapmak. 2)Odamız Hizmet Binasında ileri teknoloji kullanarak Çatı Kurulumlu Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistem ile güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek. 3)Odamızda kurulacak güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek sistem ile üyelerimizde, İlçemizde ve bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları hakkında toplum bilincini arttırmak. 4)Proje süresince yenilenebilir enerji kaynakları ve ileri teknoloji kullanan enerji sistemleri hakkında eğitim, panel ve sempozyumlar düzenlemek, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak Odamızın ve İlçemizin tanınılırlığını artırmak.

Hedef Gruplar / Müşteriler

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ile Turgutlu Halkı

Nihai Yararlanıcılar

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı DPT : Devlet Planlama Teşkilatı EİE : Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EVKK : Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu İİB : İçişleri Bakanlığı KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme Başkanlığı MB : Maliye Bakanlığı STB : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turgutlu Kaymakamlığı Turgutlu Belediyesi Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Manisa Müessesesi Turgutlu İşletme Müdürlüğü Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi gibi ilçemizde, bölgemizde ve Ülkemizde hizmet veren birçok kurum ve kuruluş nihai yararlanıcı olacaktır.

Beklenen Sonuçlar

1)Odamıza, ileri teknoloji kullanarak güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek bir tesis kazandıracağız. 2)Odamız yıllık elektrik ihtiyacının en az %80 ini güneş enerjisinden karşılayacağız. 3)Başta üyelerimiz ve Halkımız olmak üzere, TR33 Bölgesinde ve Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması noktasında toplum bilincini ve Odamızın ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracağız.

Temel Faaliyetler

1)Proje ekibinin oluşturulması ve görevlendirilmesi 2)Odamız Hizmet Binasına 60 kW şebeke bağlantılı fotovoltaik güç sistemi kurmak için gerekli izin ve belgelerin alınması 3)Odamız Hizmet Binasına sisteme ait güneş panellerini kurmak için gerekli platformun monte edilmesi 4)Odamız Hizmet binasına güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirecek sistemin temini, montajı ve devreye alınması 5)Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili en az 5 etkinlik (eğitim, seminer vb.) düzenlenmesi. 6)Projemiz kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası yayınlarda en az 10 defa yer alınması 7)Projemizle ilgili ara değerlendirme ve raporlamaların yapılması 8)Projemizle ilgili nihai değerlendirme ve raporlamaların yapılması

 

 

 

Proje Adı: Enerji Güneştir

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Yöneticisi: Halil AKSOYLU

Toplam Bütçe

321.963,80

Talep Edilen Destek Miktarı

160.980,00