ODA İŞLEMLERİ  »  EUR.1 Dolaşım Belgesi
EFTA ülkelerine, Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri), Türkiye?nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarda ve Avrupa Birliği?ne yönelik tarım ürünleri ihracatında düzenlenen belgedir.
 
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu?nun 56 ncı Maddesi (y) fıkrasında belirtildiği üzere, menşe şahadetnameleri, dolaşım belge ve sertifikalarının basımı, dağıtımı ve uygulamalarına ilişkin hizmetler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülmektedir.
 
Bu kanun maddesi doğrultusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, EUR.1 Dolaşım Belgeleri'nin uluslararası kurallara uygun olarak basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını sağlayarak, ihracatçımızın bu belgelere en iyi şekilde ulaşmasını sağlamakta, karşılaşılan problemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak çözmektedir.
 
2011 yılında TOBB tarafından 17.050 takım EUR.1 Dolaşım Belgesinin Odalara satışı yapılmıştır.

Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası