ODA İŞLEMLERİ  »  A.TR Dolaşım Belgesi
Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlar.
 
5174 sayılı kanun doğrultusunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, A.TR Dolaşım Belgeleri?nin, 01.06.2001 tarih, 24419 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğine göre basımını ve üyesi olan Odalara dağıtımını yaparak, ihracatçımızın bu belgelere ulaşmasını sağlamakta, karşılaşılan problemleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görüş alışverişinde bulunarak çözmektedir.
 
Gümrük Müsteşarlığı tarafından öngörülen esaslar çerçevesinde, A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerini ilişkin Odalarımızca ortak uygulamanın yapılması ve ciddi bir kayıt ve kontrol sistemi oluşturulması amacıyla Birliğimiz, Gümrük Müsteşarlığı ve Odalarımız tarafından yapılan müşterek çalışmalar sonucunda hazırlanan ?A.TR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar? 02.02.2009 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu ?Usul ve Esaslar? 16.05.2011  tarihinde revize edilmiştir.
 
Bu çerçevede, Birliğimizce, tüm Odalarımızın kullanımına uygun bir şekilde, internet ortamında çalışan web tabanlı bir yazılım programının yanısıra, kendi yazılım programını kullanmaya devam etmek isteyen Odalarımız için, anlık veri göndermeye uygun gerekli web servisleri hazırlanmıştır.
 
Birliğimizce, A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay yetkisi, söz konusu otomasyon programı ile ilgili alt yapı ve donanımı sağlayan ve ?A.TR Dolaşım Belgelerinin Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar? ile otomasyon programı konularında Birliğimiz tarafından verilen eğitime katılan 184 Odamıza verilmiştir.
 
 
2011 yılında TOBB tarafından 1.199.100 takım 5 nüshalık , 330.250 takım Basitleştirilmiş Usulde (3 nüshalık) olmak üzere toplam 1.529.350 takım  A.TR Dolaşım Belgesinin Odalara satışı yapılmıştır.
 
A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayı için Yetkilendirilen Odaların Listesi
A.TR Dolaşım Belgesi Örneği (Normal Usul)
A.TR Dolaşım Belgesi Örneği (Basitleştirilmiş Usul)
Türkiye ile Avrupa Toplluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar 

Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası