Duyurular  »  Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı
29 Nisan 2022 -
Sayın Üyemiz,
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 27.04.2022 tarih ve 29420 sayılı Genelgesinde;
· Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların salgının genel seyri ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgelerin belirlenmiş olduğu ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata geçirildiği,
· Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair usul ve esasların salgının son dönem seyri ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın önerileri göz önünde bulundurularak 04.03.2022 tarihli ve 25940 sayılı Bakanlık Genelgesi ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğunun kaldırılmış olduğu,
· T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 26.04.2022 tarihli ve E­13588366­149­581 sayılı yazısı ile,
o “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir.
o Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID­19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi bildirilmektedir.” hususlarının iletildiği,
· Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren;
o Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesi,
o Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası