Duyurular  »  Antrepoda Bulunan Üçüncü Ülke Menşeli Eşya İçin Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

07 Ekim 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 05.10.2022 tarih ve 101.03.02-9807 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.09.2022 tarih ve 78650875 sayılı yazıya atfen;

· Menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair, muhtelif tarihlerde ilgili Bakanlıklar tarafından Odalardan görüş talep edildiği, söz konusu taleplere istinaden mevzuat hükümleri ve Odalarımızdaki uygulamalar dikkate alınarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görüşlerin muhatap kurumlara iletileceğinin belirtildiği,

· Bu defa, Avrupa Birliği ülkelerine satılmak üzere ülkemizdeki antrepolarda bulunan Kazak menşeli kömüre, Kazak menşeli olduğuna dair menşe belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görüşünün talep edildiği,

· Söz konusu eşyaya Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından müspet bir değerlendirme yapılmakla birlikte, mevzuat yapıcı kurum olarak Ticaret Bakanlığı'nın da görüşünün alınmasının yerinde olacağının belirtildiği,

· Antrepoda bulunan ve transit ticarete konu edilecek Kazak menşeli kömür için, menşe ülke tarafından düzenlenmiş menşe şahadetnamesi yanı sıra antrepo beyannamesi, transit beyannamesi, ticari faturalar ve gerek görülmesi halinde ilgili diğer bilgi/belgeler esas alınarak, Menşe Şahadetnamesi düzenlenebileceğine dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görüşünün, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünün ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası