Duyurular  »  Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması
TOBB'un 26.01.2018 tarih ve 1628 sayılı yazı ekte yer almaktadır.