Duyurular  »  Bataryalar ile Atık Bataryalara İlişkin Yönetmelik Hakkında
15 Ağustos 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 10.08.2023 tarihli ve 8753 sayılı yazıda T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazıya atıfta bulunularak; Avrupa Birliğinde bataryalar ile atık bataryalara ilişkin Yönetmeliğin, 28 Temmuz 2023 tarihli ve L 191/1 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu Yönetmelik ile bataryaların üretiminden yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsünün düzenlenmesi, bataryaların daha güvenli ve sürdürülebilir olması ve AB'nin bataryalarda daha rekabetçi olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda yazıda;

· Söz konusu Yönetmelik ile getirilen düzenlemelerin; tüm atık taşınabilir piller, elektrikli araç bataryaları, endüstriyel bataryalar, çoğunlukla araçlar ve makineler için kullanılan marş, yıldırım ve ateşleme (SLI) bataryaları ile elektrikli bisikletler ve e-scooter'lar gibi hafif araçlar için bataryalar dahil olmak üzere tüm bataryalar için geçerli olacağı,

· Yönetmeliğin, yalnızca AB'de üretilen değil, AB pazarına sunulan tüm bataryaları kapsadığı, bu sebeple, AB pazarına arz edilen ürünlerde olduğu gibi uygunluk değerlendirme prosedürleri ve onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla ürün mevzuat uyumunun gerçekleştirilmesinin gerektiği,

· Bataryaların tüm yaşam döngüsünün ele alınması, bataryaların kullanım ömrü sonlandıktan sonra nasıl muamele edileceğine ilişkin düzenlemeleri de gerektirdiğinden, geri dönüşüm pazarlarının ve atık bataryalardan elde edilen ikincil ham madde için pazar oluşturulmasının desteklenmesinin beklendiği,

· Üreticilerin, AB pazarına ilk kez sundukları bataryalara ilişkin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğunun (Extended Producer Responsibility-EPR) getirildiği,

· Bataryaların izlenebilmesi amacıyla, bataryaların modeli, içeriği ve geri dönüşüm koşulları gibi detaylı bilgilerin yer aldığı Dijital Batarya Pasaportu uygulamasına geçileceği,

· Yönetmelikte belirlenen dönemler sonrasında, bataryaların içeriğindeki kobalt, nikel, kurşun ve lityumun ne oranda atık bataryalardan elde edilebileceğine dair kuralların getirildiği

ifade edilmektedir.

Bahsi geçen Yönetmeliği ekte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

YönetmelikHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası