Duyurular  »  İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Toplantısı
11 Ocak 2023 

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)’den iletilen yazıda; Avrupa Birliği’nin dünyadaki temel sorunların çözümü için başlattığı beş misyonundan birisi olan İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonunun, kentlerin Paris Anlaşması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, AB Kentsel Gündemi gibi uluslararası politika çerçeveleri tarafından belirlenen hedeflere ulaşmalarına yardımcı olması amaçlanan bir program olduğu belirtilmiştir.

2030 yılına dek 100 kentin iklim nötr ekosistemlere ve akıllı kentlere dönüşümlerinin desteklenmesinin ve bu kentlerin diğer Avrupa kentlerinin dönüşümleri için birer örnek teşkil etmesinin hedeflendiği olan programa dahil olmaya hak kazanan 100 şehir arasında Türkiye’den İzmir ve İstanbul bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu misyonda yer alarak Avrupa Birliği özel hibe ve kredi olanaklarından yararlanma ve seçilen diğer Avrupa şehirleri ile eşgüdümlü çalışma imkanına erişmiş olan İzmir adına projeyi İzenerji A.Ş.’nin yürütmekte olduğu belirtilerek, İzenerji A.Ş. koordinatörlüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin, ticaret ve sanayi odalarının, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, Kent Konseyi’nin, üniversitelerin, meslek odalarının, birliklerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün ve şehrin diğer tüm paydaşlarının sürece katılımı ile İzmir’in 2030 yılında iklim nötr olması hedeflenmekte olduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların sürece ilişkin bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması adına 12 Ocak 2023 Perşembe günü saat 15:30’da Ege İhracatçı Birlikleri 7.Kat Konferans Salonunda İzenerji A.Ş. yönetici ve yetkililerinin katılımı ile “İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Bilgilendirme Toplantısı” yapılacağı bildirilmekte olup , etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt bağlantısı aşağıda yer almaktadır.

Toplantıya kayıt için https://uye.eib.org.tr/BasvuruFormu/FormGosterme01.Asp?FormId=ADCC13BE38D247A

 

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası