Duyurular  »  Ticarette Teknik Engeller

23 Kasım 2022 -

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 18.11.2022 tarih ve E-98353802-000-00080161419 sayılı yazıda;

· Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkelerin; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahip oldukları, bu önlemlerin, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulanmakta olduğu,

· Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirildiği,

· Kurallara ve meşru hedeflere yönelik uygulandıklarında toplum refahını artırmaya yönelik olan bu önlemlerin, amacı dışında kullanıldıklarında uluslararası ticaretin akışını engelleyen ciddi sorunlara yol açmakta olduğu,

· Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlandığı,

· Ülkemizin de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biri olduğu ve söz konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, T.C Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesinde olduğu;

· Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa T.C Ticaret Bakanlığı tarafından15 ülkeyi kapsayan bir “Ticarette Teknik Engeller Raporu” hazırlandığı bildirilmiştir.

Ticarette Teknik Engeller Raporu Bakanlığın internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden hizmete sunulmuştur.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

EK: Ticarette Teknik Engeller Raporu

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası