Duyurular  »  İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverence SGK? ya Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ ile Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği?nin Yürürlükten Kaldırılması
20 Ekim 2021 - 
Sayın Üyemiz,
30.09.2021 tarihli 31614 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğler ile İstirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverence SGK’ ya gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki tebliğ ile kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili tebliğlerde yer alan hükümler; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, ilgili genelgelere taşındığından mevzuat ve uygulama açısından bir değişiklik bulunmamakta olup, çalışılmadığına dair bildirim uygulamasına da devam edilmektedir.
30.09.2021 tarihli 31614 Sayılı Resmi Gazetede konu ile ilgili olarak yer alan bölüm aşağıda bilgilerinize arz edilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA
DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası