Duyurular  »  Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İşbaşı Eğitim Programı- ?Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması? (METEK III) Projesi

10 Ekim 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması” (METEK III) Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; öğretmen ve idarecilerin eğitimi, öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla bilgi beceri ve yetkinliklerin EQARF (European quality assurance reference framework) ve EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) ile uyumlu olarak geliştirilerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamındaki hibe ana faaliyetleri;

Mesleki ve teknik eğitimde yetkinlik geliştirme amacıyla Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezlerinin kurulması,

İş başı eğitim yoluyla meslek öğretmenlerinin kapasitesinin arttırılması,

İş başı eğitim materyallerinin ve programlarının hazırlanması,

Mesleki ve teknik eğitimin önemi ve sağladığı imkanlar konusunda iş dünyasının bilinçlendirilmesi,

Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili eğitimcileri ve iş dünyasını bir araya getirecek olan ağların ve ortak mekanizmaların kurulması, geliştirilmesi.

şeklindedir.

“İş başı eğitim yoluyla meslek öğretmenlerinin kapasitesinin arttırılması” ana faaliyeti ile ilgili olarak İzmir’de “Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İşbaşı Eğitim Programı”yürütülecektir. (Çerçeve İşbaşı Eğitim Programı ekte yer almaktadır.)

Proje kapsamında, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı İşbaşı Eğitim Programına ev sahipliği yapabilecek firmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmesinde, söz konusu programın düzenlenmesine aracılık ederek mesleki eğitime katkı koymak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan iletişim bilgisinden programa başvuru yapabilmektedir.

 

İletişim: İpek Sezgin

METEK III Projesi İşbaşı Eğitim Sorumlusu

[email protected]

Tel: +90 312 428 1100

Mobil:+90 5323107965

 

Program - Mobilya ve iç mekan tasarımı

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası