Duyurular  »  Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 
Mevzuat:
Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Resmi Gazete tarihi ve sayısı:
17 Temmuz 2020 Tarihli ve 31188 Sayılı Resmi Gazete
Özet:  
Bu yönetmelik ile Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait olduğu ve bu yetkinin  büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine ait olduğu düzenlenmektedir.  Yönetmeliğe aykırı davranılması halinde idari para cezasını verme yetkisinin Bakanlığa ait olduğu ve bunun il müdürlüklerine devredilebileceği düzenlenmektedir. Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası