Duyurular  »  Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği Taslağı Hakkında

11 Kasım 2022 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 07.11.2022 tarihli ve E-34221550-045.99-11701 sayılı yazıda, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, Çevre Kanununda yapılan değişiklik doğrultusunda "Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik" te değişiklik yapılması ihtiyacı olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca mevcut yönetmelikte uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve dijitalleşme kapsamında uygulama adımlarının online sisteme aktarılması nedeniyle birden fazla maddede ve eklerde değişiklik yapıldığı ve bu sebeple yeni bir yönetmelik olarak yayımlanmasının uygun görüldüğü belirtilerek; taslağa ilişkin görüşlerimiz talep edilmektedir.

Bu kapsamda ekte yer alan Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerinizin yine ekte yer alan Görüş Bildirme Formu’na işlenerek 15 Kasım 2022 Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine iletilmesi hususunu,

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 

Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Yönetmeliği Taslağı

Taslak Görüş Bildirme Formu

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası