Duyurular  »  Tapdk 4250 Sayılı Kanun Değişikliği
Bilindiği üzere, 6487 sayılı Kanun ile 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun’unda yapılan değişikliklere istinaden 07/01/2011 tarih 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ‘te  de gerekli  değişiklikler yapılarak alkollü içki reklam ve tanıtımına ilişkin hükümler kapsamında Yönetmelik ’in Geçici 8 inci maddesinde alkollü içki satış yerlerindeki reklam ve tanıtım uygulamalarında uygulanacak geçiş süreleri belirlenmiştir.
Yönetmelik Geçici 2 inci madde çerçevesinde;
1-  İşyerinde alkollü içkilerin her türlü reklam ve tanıtımı içeren taşınabilir veya sabit totem, branda,şemsiye ,gölgelik ve tentelerin;
 İşyerlerinin içinde bulunan reklam ve tanıtım amaçlı her türlü materyalin;
 18/03/2014 tarihinden itibaren kullanılması yasaktır.  
2- Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlarda, bu ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilmesi, söz konusu araçlar üzerinde, alkollü ,içki markalarının logo, amblem ve işaretlerinin kullanılması, ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşacak oranda yer verilmesi ve araçlar üzerinde yer verilen ticaret unvanlarında herhangi bir markayı öne çıkaracak şekilde farklılaştırma yapılması 18/03/2014 tarihinden itibaren yasaktır.
Buna ilaveten;
3- Alkollü içkilerin reklam ve tanıtımını içeren her türlü tabelanın , 11/06/2014 tarihinden itibaren işyerlerinin içinde veya dışında bulundurulması yasaktır.
4- Alkollü içkilerin üretiminde, pazarlamasında, satışında ve açık sunumunda 11/06/2014 tarihinden itibaren on sekiz yaşını doldurmamış kişilerin çalıştırılması yasaktır.
5- İşyerlerinde alkollü içki reklamı içeren raf ve standların 18/09/2014 tarihinden itibaren kullanılması yasaktır.
6- Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerinde alkollü içkilerin konulduğu ve üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucuların, iş yerlerinin kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla  10/06/2016 tarihinde itibaren kullanılması yasaktır.
4250 sayılı Kanunun ve Yönetmeliğin anılan hükümleri çerçevesinde, perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan işletmelerde reklam ve tanıtım uygulamalarına ilişkin sürelere riayet edilmesi ve söz konusu uygulamaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olup mevzuata aykırı uygulamalar yapılması halinde sorumlular hakkında 4250 sayılı Kanunda hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanacaktır.
Üyelerimizin konuya ilişkin olarak bilgi edinilmesi rica eder, hayırlı işler dileriz.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası