Duyurular  »  Tehlikeli Madde Taşımacılığı ADR
TOBB'un 06.11.2018 tarih ve 16470 sayılı yazısında; Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması kapsamında (ADR) inceleme ve belgelendirme işlemlerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE)  tarafından yapılacağı belirtilmektedir. 
Bu kapsamda, ADR'ye göre patlayıcı madde (Sınıf 1) olarak sınıflandırılan madde taşımacılığında kullanılan EXII/EXIII tipi araçlarda, ADR uygunluk belgesi ve ilgili diğer belgeler, levha vb.'nin yanı sıra Koruyucu Bölme, Ayırma Paneli veya Muhafaza Kutusu Onay Raporu bulundurulmasının zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Bu kapsamda TSE K 560 Belgelendirme Kriteri yeniden gözden geçirilmiş olup uygulama tarihi 15.11.2018 olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu yazıya https://www.tobb.org.tr/TIRveATAKarnesi/Sayfalar/ADR.php linkinden ulaşabilirsiniz.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası