Duyurular  »  Gümrük İdarelerinde Fazla Mesai İşlemleri (Pilot Uygulama) Hakkında
15 Aralık 2021 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza İletilen 10.12.2021 tarihli ve 11119 sayılı yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak; gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için 05.06.2018 tarihi itibarıyla Ankara Gümrük Müdürlüğünde, 13.08.2018 tarihi itibarıyla Erenköy Gümrük Müdürlüğünde pilot olarak devreye alındığı bilgisi verilmiştir.

Gelinen aşamada;

1. Fazla mesai ücretlerinin peşin olarak ödenmesi, (İhracat beyannamesine/TIR karnesine/ihracat refakat belgesine ait ödenmiş statüde bir fazla mesai başvurusunun bulunmaması halinde, gümrük işlemleri sistem tarafından ilerletilmeyecektir.)

2. Yükümlüler tarafından her defasında banka veya saymanlık aracılığıyla ödeme yapılması yerine, global bir hesap oluşturmak suretiyle tahakkuk tutarının bu hesaptan otomatik düşümünün yapılması

başta olmak üzere, söz konusu sistemde birtakım yeni düzenleme ve iyileştirmelerin yapıldığı ifade edilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen düzenlemelerin, ihracat ve bağlantılı transit işlemleri için halihazırda pilot uygulamanın devam ettiği Ankara ve Erenköy Gümrük Müdürlüklerinde 13.12.2021 tarihi itibariyle devreye alınmasının öngörüldüğü bilgisi verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası