Duyurular  »  Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması
05 Ocak 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen E-34221550-250-71 sayılı yazıda;

· T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişikliklerin 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin girişimleri sonucunda yapılan değişikliklerden sektörü ilgilendiren en önemli değişikliğin yetki belgesi sahiplerinin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme sistemine veri gönderme zorunluluğunun;

o C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip tüzel kişiler için1/1/2023 tarihine kadar,

o C1, K1, K2 veya K3 yetki belgesine sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiş olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin değişiklik tablosu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Ek:KTY DeğişikliklerHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası