Duyurular  »  Arjantin Ticaret Operasyonları Analiz Birimi ve Otomotiv Sektörü Teşvikleri Hk.

07 Temmuz 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan yazıda,Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen, Arjantin EkonomiBakanı Sergio Massa tarafından, 15 Mayıs 2023 tarihinde dış ticaretin hızlandırılması amacıyla bir Ticaret Operasyonları Analiz Birimi kurulacağı, 360 günde ödenmek üzere sermaye malı ithalatına öncelik verileceği, ithalat ve değer zincirinde yer alan girdi fiyatlarının düşürülmesi için tarifelerin kaldırılacağı ve antidamping önlemlerinin gevşetileceğinin açıklandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bu kapsamda, 29 Mayıs 2023 tarihli ve 35178 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ekonomi Bakanlığı, Federal Kamu Gelirleri İdaresi, Mali Bilgiler Birimi, Ulusal Değer Komisyonu, Ulusal Sigorta Denetimi ve Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan 24 Mayıs 2023 tarihli ve 1 sayılı Ortak Karar çerçevesinde, ticaret operasyonlarının izlenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla yeni bir birim kurulduğu kaydedilmektedir.

Anılan Birimin, Ekonomi Bakanlığı (Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Kalkınma Müsteşarlığı ve Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Müsteşarlığı), Kamu Gelirleri İdaresi (AFIP), Gümrükler Genel Müdürlüğü, Vergi Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kaynakları Genel Müdürlüğü, Arjantin Merkez Bankasi (BCRA), Ulusal Sigorta Denetimi, Ulusal Menkul Kıymetler Komisyonu ve Mali Bilgiler Biriminden (UIF) oluştuğu belirtilen yazıda, Birimin amacının ürün ve hizmetlere yönelik iç ve dış ticarete konu alım satım işlemlerinin izlenmesi, baskın konumlardan kaçınılarak adil ticari operasyonların teşvik edilmesi, ticareti yapılan malların izlenmesi ve her aşamada doğru vergilendirilmesi, tüketiciye rehberlik edilmesi olduğu ifade edilmektedir. Karara: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/380000-384999/384332/norma.htm bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Son zamanlarda Arjantin'de alınan ticarete yönelik kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle ekonomik hareketlilikte yavaşlama görüldüğü belirtilen yazıda, söz konusu kararın, ticareti kolaylaştırmak ve kontrol etmek adına alındığı ifade edilmekte olup mekanizmanın ikili ticaretimize etkisinin yakından takip edileceği, diğer taraftan mekanizmanın ilave bürokrasi yaratacağının göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilmektedir.

Arjantin Ekonomi Bakanlığının 29 Mayıs 2023 tarihli ve 281/2023 sayılı Kararının, 31 Mayıs 2023 tarihli ve 27686 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, bu kapsamda Otomotiv Endüstrisi ve Değer Zincirine Yönelik Yatırımların Teşviki konusunda teşvik rejiminin açıklandığı belirtilerek, bu teşviklerden Arjantin'de mukim yerli ve yabancı sermayeli firmaların yararlanabileceği ve teşviklerin bu kararın yayımlanmasından sonra yapılanyatırımlarıkapsadığıkaydedilmektedir.Kararagöre,otomobilveotomotivparçalarıüretimineyönelik yeni projeler için erken KDV iadesi ve 31 Aralık 2031'e kadar ihracat vergilerinin sıfıra indirilmesini içerdiği beliritlenyazıda,buyatırım projeleriçerçevesindeüretilen malların,üretiminilküçyılında%15vesonraki iki yılda %20 asgari milli içerik gerektirdiği bildirilmektedir. Şirketler, 31 Aralık 2027'ye kadar bu rejime dahil olma talebinde bulunabileceklerdir.

Karara bu linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/287205/20230529

Söz konusu kararın 21-23 Mayıs 2023 tarihlerinde Uludağ İhracatçı Birliklerimizce düzenlenen Otomotiv Setörü Heyetinin ardından alınmasının dikkat çekici olduğu belirtilen yazıda, diğer taraftan, Arjantin makamlarının otomotiv sektörüne yönelik üretimi artırmak amacıyla aldığı kararın, bu sektördeki Arjantin'e ihracatımızın rekabet gücünü azaltabileceği belirtilmektedir.

Son olarak, ülkemizdeki kadar güçlü bir teşvik sistemi ortaya konulmamış olmakla birlikte, Arjantin'e yatırım konusuna ilgi duyan firmalarımızın teşviklerden yararlanabileceğinin değerlendirildiği kaydedilmektedir.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası