Duyurular  »  Nar Ekşili Sos
14 Ağustos 2023 -

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 11.08.2023 tarih ve 21255 sayılı yazıda, 24 Mart 2023 tarih ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte; ‘’(4) Nar ekşisine nar, nar suyu ve/veya nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemez. Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi isimlerle nar ekşisi benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemez’’ hükmü eklendiği bildirilmiştir.

Konu ile ilgili, Odalarımızdan, TOBB’a iletilen yazılarda; söz konusu üretimleri yapan firmaların mağdur oldukları, aynı içerikli ürünlerin tanımlarını ekşi sos, salata sosu vb. olarak değiştirerek üretime devam etmelerinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi talep edildiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, TOBB tarafından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan yazılı görüş çerçevesinde;

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin iş ve işlemlerin 5996 sayılı ‘’Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu’’na bağlı ikincil mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 5996 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe giren ‘’Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’’ gereğince gıda işletmelerinin, Bakanlıktan Kayıt ve/veya Onay belgesi almak ve Türk Gıda Kodeksine uygun üretim/faaliyet yapmak zorunda olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, 24.03.2023 tarih ve 32142 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile nar ekşisi izlenimi veren; nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup, nar ekşili şurup vb. isimlerle nar ekşisi benzeri ürünlerin tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yurt içinde piyasaya arzının yasaklandığının altı çizilmiştir.

Bununla birlikte, yeni düzenlemeye ilişkin olarak Yönetmeliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin piyasaya arz ettiği ürünlerin 30/06/2024 tarihine kadar piyasada bulunmasına imkân sağlandığı belirtilmiştir.

Bu itibarla geleneksel ürünlerin muhafazası, tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yurt içi piyasaya arzı yasaklanan nar ekşisi izlenimi veren ürünlerin aynı içerik ve farklı adlarla yurt içi piyasaya arz edilmesi uygun olarak değerlendirilmediği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası