Duyurular  »  Finansçı Olmayanlar için Finans
Oda ve Borsalarımızın çalışanlarına yönelik Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi düzenlenecektir.
Eğitimin zoom aracılığı ile 28 Nisan 2021 tarihinde başlayarak 4 farklı oturumda tamamlanması öngörülmüş olup içeriği ekte yer almaktadır. Zoom aracılığı ile düzenlenecek eğitim, aşağıda belirtilen tarihlerde yer alan
katılım linkleri üzerinden takip edilebilecektir. Eğitim akabinde katılımcılara yönelik sertifika sınavı düzenlenecektir. Sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekmektedir.
Oda/Borsanız bünyesinde görev yapan ilgili çalışanlarınızın eğitime yönlendirilmesini beklediğimizi ve
sizlerin de eğitime katılımından memnuniyet duyulacağını belirtmek isteriz

28 Nisan 2021 ve 30 Nisan 2021 Saat 14:00
Katılım Linki : https://tobb-org.zoom.us/j/99878019814?pwd=eU1Gd0pXWk85c0l1dkFqOEpGMjhaZz09
Toplantı Şifre: 156736
3 Mayıs 2021 ve 5 Mayıs 2021 Saat 14:00
Katılım Linki : https://tobb-org.zoom.us/j/91310930321?pwd=RE5BdFhRMFQyaStNYlJhSTFlY1RDUT09
Toplantı Şifre: 814257

Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler
28 Nisan 2021 Saat 14:00
Süre: 3 saat
Eğitmen: Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
EĞİTİM İÇERİĞİ
 Finansal Yönetime İlişkin Genel İlkeler
 Finansal Yönetimin Amaç ve İşlevleri
 Finansın ve Finansal Piyasaların Tarihi Gelişimi
 Piyasalar, Yatırımcılar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler
 Finans Yöneticisinin Fonksiyonları
 Finansal Analiz, Planlama, Denetim, Fonların Yatırımı ve Özel Finansal Sorunların Çözümü
 İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil Vekil Sorunu)
 Kurumsal Yönetim İlkeleri
 Kâr Maksimizasyonu ve Fırsat Maliyeti

Paranın Zaman Değeri
30 Nisan 2021 Saat 14:00
Süre: 3 saat
Eğitmen: Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
EĞİTİM İÇERİĞİ
 Faiz Kavramı ve Faiz Türleri (Örnek Uygulamaları)
 Bileşik Faiz ve Gelecek Değer
 Bileşik Faiz ve Paranın Zaman Değeri
 Bileşik Faiz ve Bugünkü Değer
 Etkin (Efektif) Faiz ve Sürekli Bileşik Faiz
 Nominal ve Reel Faiz
 Enflasyon, Geri Ödeyememe, Likidite, Vade ve Kur Riskleri Primi
 Eşit Ödemeler ve Örnek Uygulamaları
 Eşit Ödemelerde Dönemsel Faiz Oranı ve Taksit Sayısı
 Borç İtfası ve Örnek Uygulamaları

Finansman Kaynakları
3 Mayıs 2021 Saat 14:00
Süre: 3 saat
Eğitmen: Prof. Dr. Mete DOĞANAY
EĞİTİM İÇERİĞİ
 Finansmanın tanımı
 İşletmelerin Kredibilitesinin Ölçülmesi
 Borçla Finansmanın Fayda ve Mahzurları
 Öz kaynak veya Öz sermaye ile Finansmanın Fayda ve Mahzurları
 Öz sermaye ile Finansman
 Borç veya Yabancı Kaynakla Finansman Çeşitleri
 Spontan Finansman Kaynakları
 Kısa Vadeli Banka Kredileri
 Faktoring
 Uzun Vadeli Finansman Kaynakları
 İş Melekleri ve Girişim Sermayesi

Mali Tablolar Analizi
5 Mayıs 2021 Saat 14:00
Süre: 3 saat
Eğitmen: Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ
EĞİTİM İÇERİĞİ
 Finansal Tablolar Analizi
 Bilanço Tablosu
 Gelir veya Kâr/Zarar Tablosu
 Karşılaştırmalı Tablolar Yöntemi
 Dikey Yüzde Yöntemi
 Eğilim (Trend) Yüzdeleri Yöntemi
 Rasyo (Oran) Analizi
 Dupont Modeli
 Borçlu Firmanın Bilançosundan Elde Edilebilecek Sinyaller
 Finansal Planlama ve Hazırlanmasındaki Yöntemler
 Finansal Planlamanın Faydaları
 Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
 Satış Yüzdeki Yöntemi
 Oran (Rasyo) Yöntemi
 Regresyon Yöntemi
 Proforma Mali Tabloların Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası