Duyurular  »  Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan Kontroller Hakkında
17 Mayıs 2022
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 12.05.2022 tarihli ve E-34221550-250-4849 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan Uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi Makamlarınca Tiflis Ticaret Müşavirliğine bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, taşımacı üyelerimizin bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin güncel ve tutarlı olmasına ve Uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası