Duyurular  »  Eximbank Mısır Ülke Kredisi

İlgi: TOBB'nin 28.05.2013 tarih ve 12425 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda; Türk Eximbank tarafından Mısır'a açılacak 1 Milyar ABD Doları tutarındaki krediye ilişkin Genel Çerçeve Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği, kredinin, Türk firmaları tarafından Mısır'a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla kullandırılacağı bildirilmiştir.

Buna göre, proje ihracat kontrat bedeli; Türkiye'den gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatı ile üçüncü ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının %100'ünü geçmeyecek şekilde ihracat kontrat bedelinin %85'ine kadar kredi sağlanacaktır. Bakiye %15'lik kısmın ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiği, Eximbank'a tevsik edilecektir. Ayrıca, Türk mal ve hizmet tutarının %30'una kadar yerel harcama (Mısır) finanse edilecektir.

Mısır Arpa Cumhuriyeti'na açılan kredilerden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi talebinden önce Eximbank'tan Niyet Mektubu almaları gerekmektedir. Ayrıca, OECD düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almaları önem arz etmektedir.

kredi başvuruları, Mısır Arap Cumhuriyeti Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Eximbank'a iletilmesi suretiyle yapılacaktır. Projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar için satış sözleşmesi yer alacaktır. Mısır Arap Cumhuriyeti'ne açılacak kredilerden yararlanacak Mısır tarafı, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 3 yıl içerisinde kredi başvurusu yapabilecektir.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası