Duyurular  »  Acil Durumlar Yönetmeliği Değişikliği Nedeni İle İşverenler Tarafından Yapılması Gereken Prosedür

4 Ekim 2021 - 

Sayın Üyemiz,

İşyerlerinde Acil Durumlar hakkındaki yönetmelikte 01.10.2021 tarihinde değişiklik yapılmıştır.

" ….ziyaretçiler, müşteriler tedarikçiler, taşeron elemanları vb. kişilerin acil durumlar ,tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesi” gerekmektedir.

Ekte bulunan metinde, eski ve yeni durumlar belirtilmiştir.

01 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31615

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

MADDE 1 –18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin

4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları, müşteri ve ziyaretçiler ile işyerinde toplantı, seminer, konferans ve eğitim gibi toplu halde gerçekleştirilen faaliyetler için bulunan katılımcılar ve diğer kişilerin acil durumlar, tahliye planı, kaçış yolları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilmesini sağlar.”

Kaynak: 01.10.2021 tarih, 31615 Sayılı Resmi Gazete

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Ek: YönetmelikHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası