Duyurular  »  Bilişim Teknolojileri Alanı İşbaşı Eğitim Programı - ?Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması? (METEK III) Projesi
10 Ekim 2022

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması” (METEK III) Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin; öğretmen ve idarecilerin eğitimi, öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla bilgi beceri ve yetkinliklerin EQARF (European quality assurance reference framework) ve EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) ile uyumlu olarak geliştirilerek iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamındaki hibe ana faaliyetleri;

1. Mesleki ve teknik eğitimde yetkinlik geliştirme amacıyla Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezlerinin kurulması,
2. İş başı eğitim yoluyla meslek öğretmenlerinin kapasitesinin arttırılması,
3. İş başı eğitim materyallerinin ve programlarının hazırlanması,
4. Mesleki ve teknik eğitimin önemi ve sağladığı imkanlar konusunda iş dünyasının bilinçlendirilmesi,
5. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili eğitimcileri ve iş dünyasını bir araya getirecek olan ağların ve ortak mekanizmaların kurulması, geliştirilmesi.

şeklindedir.

“İş başı eğitim yoluyla meslek öğretmenlerinin kapasitesinin arttırılması” ana faaliyeti ile ilgili olarak İzmir’de “Bilişim Teknolojileri Alanı İşbaşı Eğitim Programı” yürütülecektir. (Çerçeve İşbaşı Eğitim Programı ekte yer almaktadır.)

Proje kapsamında, “Bilişim Teknolojileri Alanı İşbaşı Eğitim Programı”na ev sahipliği yapabilecek firmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmesinde, söz konusu programın düzenlenmesine aracılık ederek mesleki eğitime katkı koymak isteyen üyelerimiz aşağıda yer alan iletişim bilgisinden programa başvuru yapabilmektedir.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Odası

İletişim: İpek Sezgin
METEK III Projesi İşbaşı Eğitim Sorumlusu
[email protected]
Tel: +90 312 428 1100
Mobil:+90 5323107965

 

Program

 

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası