Duyurular  »  Yönetmelik Değişikliği Hk
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; tehlikeli malların ülkemizin 30.11.2005 tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile taraf olduğu “Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)” çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak taşınması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bu defa 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin birince ve ikinci fıkralarının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(1) a) 2006-2014 model taşıtlar 30.06.2015 tarihine kadar.”
“(2) a) 2006-2014 model taşıtlar için 31.12.2015 tarihine kadar.”
 
Bu kapsamda, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014 model olanları için 30.06.2015 tarihinden önce taşıtlarına uygunluk değerlendirmesi yaptırmak isteyenlerin, yetkilendirilmiş kuruluşa bildirimde bulunup alınacak randevuya göre hareket etmesi zorunludur. Yapılacak inceleme sonucuna bağlı olarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgili taşıta Taşıt Uygunluk Belgesi veya Taşıt Durum Tespit Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli ve Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi bulunmayan taşıt sahiplerinin 2006-2014 model olanları için 31.12.2015 tarihine kadar Bakanlıktan veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum/kuruluştan Taşıt Uygunluk Belgesi’ni almak zorundadırlar.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası