Duyurular  »  İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hakkında


30/04/2024

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 30.04.2024 tarih ve E-38868779-100-00096311937 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün bir yazısına atıfta bulunularak, ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi gerektiği belirtilmekte olup; 30 Nisan 2024 tarihi sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için, fazla mesai uygulamasına ilişkin mer’i mevzuat hükümleri de dikkate alınarak gümrük idarelerinin açık bulundurulmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması, ihracat işlemlerinin aksamamasını teminen bağlantı Gümrük Müdürlüklerinde tescil edilmiş ihracat beyannamelerinin muayene dahil tüm işlemlerinin süratle tamamlanması ve işlemlerin hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi hususu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası

 Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası