Duyurular  »  Yeni Türk Ticaret Merkezlerinin Kurulması Hakkında
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2010/6) çerçevesinde Türk Ticaret Merkezleri (TTM); yurtdışında kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca belirlenen işletici şirket tarafından yurt dışında açılan, kullanıcı şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin tanıtım/pazarlanmasında etkinlik sağlanması amacıyla iş geliştirme ve danışmanlık merkezleri ile birlikte mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran merkezler olarak tanımlanmaktadır.

Bahse konu Tebliğ’in ilgili maddesine göre TTM’lerin destek kapsamına alınabilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kurulan şirket veya söz konusu şirket ile diğer iş birliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında bir proje özelinde Ticaret Bakanlığı’na başvurulması ve ilgili Bakanlıkça projenin uygun bulunması gerekmektedir.

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan eylem planı uyarınca anılan mevzuat çerçevesinde 35 yeni TTM’nin daha kurulması planlanmaktadır. Söz Konusu yeni TTM’lerin başta Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya Federasyonu, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Endonezya, Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyet’inde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.
Anılan yeni TTM’lerin hangi ülke/şehirlerde yer alması ve hangi sektörler özelinde faaliyetlerini yürütmesinin faydalı olacağının anlaşılmasını teminen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bir çalışma yapılmaktadır.

Yukarıda belirtilen ülkeler öncelikli olmak üzere yeni açılacak TTM’lerin lokasyonları ve lokasyonlarda yer alması talep edilen potansiyel sektör(ler)ün tespiti amacıyla ekte bir örneği sunulan bilgi talep tablosunun doldurularak 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat:17.00’e kadar [email protected] adresine mail göndermenizi rica ederiz.

Talep Tablosu İçin Tıklayınız.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası