Duyurular  »  Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi
10 Ocak 2022 -
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden odamıza iletilen yazıda,

Sağlık Bakanlığı'ndan Birliğimize iletilen ve bir örneği ekte verilen yazıda; Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi kapsamında günlük hayatımızın önemli bir kısmının geçirildiği işyerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi önerilmekte olduğu ve bu kapsamda sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen iş yerlerine yol göstermek amacıyla hazırlanan "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi" yayınlandığı bildirilmektedir.
İlgili dokümana https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-yayinlar.html linkinden de ulaşılabilir.

Bakanlığımızca uygulanan Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Yetişkin ve Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2019-2023’da “aktif çevrelerin oluşturulması”; Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planında ise “sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve yaygınlaştırmak” amaçlar ve hedefler arasında yer almaktadır. DSÖ tarafından da bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi kapsamında günlük hayatımızın önemli bir kısmının geçirildiği işyerlerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi önerilmektedir.Bu kapsamda akademisyenlerin, ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile yapılan çalıştayda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda, sağlığın geliştirilmesine katkı sunmak isteyen iş yerlerine yol göstermek amacıyla hazırlanan “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş yeri Uygulama Rehberi” yayınlanmıştır. Hazırlanan rehbere göre Sağlıklı Beslenmeyi ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri uygulamalarını yapan işyerleri gönüllülük esasına göre İl Sağlık Müdürlüklerimize “Sağlıklı Beslenmeyi ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi” düzenlenmesi için başvuru yapacaklardır.
İlgili dokümana https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenmehareket-yayinlar.html linkinden de ulaşılabilmekte olup Bakanlığımızca işyerlerinde sağlığı geliştiren uygulamaların artırılmasına katkı sağlayacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası