Duyurular  »  Ölçü ve Tartı Aletlerinin Beyannameleri Hakkında
21.01.1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu’nun 3516 sayılı kararı ile milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak Türkiye hudutları içinde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ayarlı ve uluslar arası birimler sistemine uygun olarak imalini ve kullanılmasını sağlamak amacıyla Ölçüler ve Ayar Kanunu yayımlanmıştır.
İlgili kanun gereğince, ölçü ve tartı aletleri kullanan mükelleflerin (basküller, kantar, asma ve masa terazileri, ibreli teraziler, litreler, metreler, pirinç ve döküm tartılar, tüm elektronik terazi ve basküller) her iki yılda bir Ocak – Şubat ayları arasında (1 Ocak - 28 Şubat) Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğuna müracaat ederek beyannamelerini tanzim ettirmeleri, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini ve damgalatma işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Söz konusu işlemleri yaptırmayan mükellefler, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 14. Maddesi gereğince cezalı duruma düşeceklerdir.
Ölçü ve tartı aleti kullanan üyelerimizin mağdur duruma düşmemeleri için gerekli muayeneleri yaptırmalarını önemle hatırlatır, bilgilerinize sunarız.


Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası