Duyurular  »  Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Deprem Felaketi İle İlgili Duyurusu

13 Şubat 2023

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 11.02.2023 tarih ve E-34221550-800-1499 sayılı yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından TOBB’ye iletilen, deprem felaketi nedeniyle prim borçlarının ödenme süreleri ile kuruma verilmekle yükümlü olunan bilgi, belge ve beyannamelerin verilme sürelerinin ertelenmesine dair yazıya yer verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından iletilen yazıda; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Meydana Gelen Deprem Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ödenme Süreleri Ve Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge Ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri için mücbir sebep ilan edildiği, Devletimizin tüm kurumları ile birlikte afet yaşanan illerdeki işverenler, sigortalılar ve hak sahiplerinin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılmaya devam edildiği, bu amaçla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aşağıdaki önlemlerin alındığı ve ihtiyaç duyulması halinde ivedi olarak yeni tedbirler alınacağı belirtilmiştir.

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işyerleri ile bu illerde çalışan ve ikamet eden sigortalıların 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında 5510 Sayılı Kanunun 91. Maddesi kapsamına alındığı ifade edilmiştir.

Buna göre mücbir sebep kapsamına alınan yerler için;

a) 06.02.2023 ila 30.04.2023 tarihleri arasında, 5510 Sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 26.05.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

b) 06.02.2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçları 5510 Sayılı Kanunun 89. Maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

c) Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yer için 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/ taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06.02.2023 ila 31.07.2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31.08.2023’e kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

d) Borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlardan son ödeme tarihi 06.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanlar için son ödeme tarihi 31.08.2023 olarak dikkate alınacaktır.

e) Kontrol muayenesine tabi olanlardan kontrol muayene tarihleri 01.02.2023 ila 31.08.2023 tarihleri arasında olanların, kontrol muayene tarihleri 31.08.2023 olarak belirlenmiştir.

f) Fazla veya yersiz ödemeler ve Kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06.02.2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/ taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 31.08.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihi ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın 31.08.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenecektir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Turgutlu Ticaret ve Sanayi OdasıHızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası