Duyurular  »  Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

Geçici Koruma Yönetmeliğe’ nin 29. Maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 15 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Özellikle 2011 yılı sonrasında ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler, geçici koruma altına alınmıştır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma izni başvuruları e-devlet sistemi üzerinden işveren tarafından yapılır.

Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştırılması durumundan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;
-İşverenler çalıştırdığı her bir yabancı için 6.000 TL para cezası ,
-Bağımlı çalışan yabancıya 2.400 TL para cezası ,
-Bağımsız çalışan yabancıya 4.800 TL para cezası , uygulanır.Hızlı İletişim

Foto Galeri

Site Haritası